Här kommer exemplet med schäfer, malle, raser som bland annat är tänkta att varna och vakta mot inkräktare. Med andra ord en hund som antagligen inte är lika glad i gäster som en positiv och social retriever. Visst går det att lära en typisk vakthund att sitta still och hålla tyst när gäster kommer. Men den kunskapen kommer inte att ändra individens uppfattning om gäster. Den kommer inte börja uppskatta obekanta gäster, hur många gånger vi än överbevisar den om att gäster är trevliga. Hundens uppfattning är ändå att obekanta personer är latenta bovar. Och även om vi lyckas lära hunden att sitta tyst och invänta de obekanta, kommer någon antagligen alltid behöva stödja/påminna hunden om uppgiften den ska hålla sig till. Självmant är det tveksamt om hunden kommer göra just det, sitta tyst och stilla.

Precis på samma sätt är det med en rad andra uppfattningar. (Det går nog att sträcka sig så långt som att säga; grundvärderingar.) Vi kan lära hunden som är avlad till jakt att hejda sig och inte dra iväg efter vilt men det går inte att få hunden att uppfatta viltet som ointressant. Vi kan lära hunden att inte agera ut mot hundar av samma kön men tro inte att den på egen hand kommer klara av att mingla runt i en hundrastgård. Vi kan lära hunden att den ska hålla sig lugn i olika situationer, att den inte får brusa upp i andra men inte att självmant hejda sig från att göra sådant den finner naturligt och självklart. Det går alltså att lära hunden att göra hur mycket som helst men inte ändra på en hunds personlighet och få den att börja uppskatta eller ignorera sådant den är avlad till att reagera på.

Årets första föredrag ges den 17 jan och handlar om att vaccinera unghunden mot skotträdsla. Läs under kurser eller klicka på den här länken.