Strax före jul skrev jag lite om terriers och berättade om för och nackdelar med hundtypen. Nu tänkte jag gå vidare och beröra retrieversläktet. Bakgrunden till retrievern är behovet av en hund som snabbt och effektivt  hämtar hem de fåglar som skjutits, oavsett om fågeln hamnat på land eller i vatten. Retrievern ska alltså inte förfölja eller stöta upp oskadat vilt — det är spanielns uppgift. Retrievern är därför inte tänkta att ha någon större jaktlust. Så frågan är väl egentligen om de är jakthundar, snarare likbärare. :-)

Vid stora jakter där mycket fågel skjuts av flera skyttar samtidigt, jobbar också flera hundar samtidigt med att hämta fåglarna. En förutsättning för att det ska fungera är att hundarna kan hålla sams och det även om två hundar samtidigt når fram till samma fågel. En av dem måste i sådan lägen och utan knorr, backa undan och springa vidare. Skulle det bli slagsmål är det lika bra att avsluta jakten för dagen. (Och de här jakterna är inga små apparater.)
Här finner vi förklaringen till att retrievers oftast är vänliga mot andra hundar oavsett kön. Uppfödare, måna om att hundar från deras uppfödning ska fungera väl på jakt och jaktprov använder bara socialt välfungerande föräldradjur. 
Överraskande nog blir den här vänligheten inte helt sällan till ett problem och är faktiskt den vanligaste anledningen till att retrieverägare söker upp mig i min roll som hundägarcoach. Läs mer i nästa avsnitt.

Valpkurs! Blir det du som kniper den sista platsen på valpkursen som börjar den 22 jan? Läs mer här om kursen.