Det här är fortsättningen om retrievers och vänligheten som ibland leder till problem.
Retrievern ska vara en vänlig och villig att samarbeta med alla, bekanta som obekanta personer.  Inom vissa linjer har denna vänlighet kanske blivit lite väl stor. Att hunden tar emot alla gäster med glädje är kanske en sak men när fullt okända personer på promenaden också ska blandas in, börjar somliga retreiverägare vilja styra upp det hela. 

Det är nu vi börjar närma oss problemet.

Som bekant utgår vi alla från oss själva. Det gäller även hundar. Är man själv glad och tolerant tror man andra är det med. Så när ägaren försöker hejda sin hund är det för retrievern inte alldeles självklart vad människan vill. Det är tvärsom ganska långsökt. Därför tar det en stund innan retrievern uppfattat att dess människa inte snubblar eller gör något annat misstag utan faktiskt försöker stoppa sin hund. Den insikten kommer emellertid inte få hunden att hejda sig, tvärsom. Den har nu uppfattat att dess människa är på dåligt humör och då är förstås det enda raka att muntra upp vederbörande. Här behövs ett par roliga historier, retrievern levererar dem med gärna med hopp och skutt och stora pussar! 

Agerandet får ganska ofta önskad effekt, det är svårt att vara arg på någon som bara är glad.  Men när hunden börjar bli 30 - 40 kg tung kan det kännas rätt angeläget att hunden förstår att "Dämpa dig!" inte betyder att man vill få fler "roliga historier", utan att hunden faktiskt ska lugna sig. Så där har vi den vanligaste frågan jag får från ägare till retrievers på ca 1,5 år. Hur får man hunden att hejda sig på ett smidigare sätt än att man rent fysiskt håller fast den? 

Igår lyckades mitt inlägg bli orsak till en initierad tråd om huruvida retrievers arbetar med jaktlust som motor eller om det skulle ligga någon annan drivkraft bakom. Mycket smickrande för mig att det jag skrev (lite skämtsamt) kunde engagera så många och intressanta teorier dök upp men fullt så djupt var inte min avsikt att dyka. De frågor jag får i mitt yrke som hundagarcoach handlar mer om hur vi hanterar relationen människa-hund. 

Vill du också få verktygen som leder till att relationen mellan dig och din hund att bli så mycket bättre? Eller vill du ta den sista platsen på valpkursen som börjar den 22 jan i Åkersberga, klicka här.