Tar du verkligen hand om din hund? Del 2

I går ställde jag frågan om det är människan som tar hand om sin hund eller om det är hunden som tar hand om sin människa. Är arbetsfördelningen skev kan det nämligen bli problem. Inte så länge hunden är trygg i sig själv, då spelar det ingen större roll. Men ju mer osäker hunden är desto mer stöd behöver den få av sin människa. En osäker hund har små marginaler. Det går väldigt fort från upptäckt av något till att hunden rusar iväg i försvar eller flykt. Det blir så eftersom hunden inte vågar vänta och se hur situationen kommer att utveckla sig. Den som är rädd agerar genast i förhoppning att förekomma det farliga. Har du en rädd eller utagerande hund kan du hjälpa din hund genom att gå först när det kniper och ge hunden upplevelsen att du tar "smällarna åt den". Att låta hunden själv få upptäcka "okänt" (vad det nu kan vara) är inte att ge den frihet utan att överge sin hund. Så visst kan du låta hunden få varna dig när den upptäckt något men ta sen genast över ansvaret. Låt inte små skuldror får bära mycket tyngd. 
Har du en rädd eller utagerande hund visar jag dig gärna hur du rent praktiskt går tillväga för att hunden ska uppfatta dig som en beskyddare. 
Läs mer om enskild träning under fliken: "hem", högst upp på denna sida.